Eteläpohjalaisten yritysten haasteita ratkotaan taiteellisen asiantuntijuuden avulla

Alavuden Öljynpuristamo, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hotelli- ja ravintolapalvelut ja Pirjon Pakari lähtivät mukaan kokeiluun, jossa pilotoidaan taiteellista asiantuntijuutta elinkeinoelämän haasteiden ratkaisemisessa.

 

Alavuden Öljynpuristamolla toimitusjohtaja Hanna Yli-Kuhan johdolla tutustuttiin yrityksen toimintaan. Sangossa olleita rypsinsiemeniä päästiin myös maistamaan. Kuvassa vasemmalla Teemu Lehmusruusu.

 

Taiteen ja luovuuden keinoin yritystoiminnan haasteisiin voidaan löytää kokonaan uusia näkökulmia ja tapoja ajatella. Taide auttaa meitä katsomaan ja näkemään toisin. Uudet ja tuoreet kehittämiskeinot vahvistavat yritysten kilpailukykyä, kykyä uusiutua ja luoda uusia liiketoiminnan muotoja. Tämä ajattelu ei ole uutta, mutta se etsii vielä omaa jalansijaansa elinkeinoelämässä.

Tämänkaltaisesta yhteistyöstä tarvitaan kuitenkin vielä kokemusta molemmin puolin sekä taiteilija- että yrityskentällä. Etelä-Pohjanmaan alueella haetaankin nyt esimerkkejä luovan ajattelun ja taiteellisen asiantuntijuuden hyödyntämisestä yritysten haasteiden ratkaisemisessa.

Taideyliopiston ja Turun yliopiston yhteishankkeen taiteilija–yritys-yhteistyö pilotointivaiheeseen lähti mukaan kolme ennakkoluulotonta eteläpohjalaista ruokaketjuun kytköksissä olevaa yrityskumppania: Alavuden Öljynpuristamo, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hotelli- ja ravintolapalvelut ja Pirjon Pakari.

Lisäksi mukaan haettiin avarakatseisia taiteilija-kehittäjiä ratkomaan yritysten haasteita taiteellisen asiantuntijuutensa avulla. Taiteilijat ovat: Maarit Halonen, Antti Hintsa, Tero Hytönen, Noora Kauppila, Teemu Lehmusruusu (Tree art+rsrch) ja Henna Mantere.

Toukokuun lopussa jokaiselle yritykselle pidettiin työpaja, jossa kartoitettiin kolme haastetta, jotka sopivat tämänkaltaiseen ratkaisumalliin. Työpajoja veti Kook Managementin Arto Kunnola, jonka erityisosaamista on mm. luovien alojen pääoman hyödyntäminen elinkeinoelämässä. Yrityksissä haasteelliseksi koettiin muun muassa yrityksen arvojen ja tarinan esilletuonti, työnantajaimagon kehittäminen ja päivittäisen logistiikan hyödyntäminen.

Taiteilijat ja yritykset tapasivat toisensa kesäkuussa, jolloin taiteilijat saivat kuulla yritysten haasteista ja tutustua niihin sekä yrityksiin paremmin. Sen jälkeen taiteilijat ovat työstäneet ratkaisuehdotuksia esitettyihin haasteisiin. Nämä ratkaisu esitellään yrityksille alkusyksystä.

Taiteilija-yritysyhteistyö on osa TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hanketta, joka on Taideyliopiston ja Turun yliopiston EAKR-rahoitteinen hanke. Osarahoittajina hankkeessa ovat Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: www.uniarts.fi/tyvi

taiteilija-yritysyhteistyö, taiteilijat, työpaja, TYVI, yritykset