Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten hallituksissa 22 prosenttia naisia, koko maassa 25 prosenttia

Neljännes PK-yritysten hallituksen jäsenistä on naisia. Julkinen huomio on kohdistunut vain pörssiyhtiöihin, mutta PK-yritykset näyttävät löytävän naisia lähes yhtä hyvin hallitukseensa kuin pörssiyhtiöt. Suuremmat, vähintään 250 työntekijän PK-yritykset ovat jo varsin tasapuolisessa tilanteessa, kun niiden hallituksista 32 prosenttia on naisia. Luvut eivät juurikaan eroa pörssiyhtiöiden luvuista. Tiedot perustuvat kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin, johon vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometristä saadaan ensimmäistä kertaa käyttöön laajaan kyselyyn perustuvaa tietoa PK-yritysten hallitusten sukupuolijakaumasta. Naistenpäivän ennakkotietona myöhemmin maaliskuussa julkaistavasta PK-hallitusbarometrista ilmenee, kuinka suuri osuus PK-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia. Kun kyselyn vastaajamäärä on niinkin suuri kuin 1100 yritystä eri puolilta Suomea, tulosta voidaan pitää varsin luotettavana tietona PK-yritysten hallitusten sukupuolijakaumasta.

Neljäsosa PK-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia. Etelä-Pohjanmaalla vastaavasti joka viides hallituksen jäsenistä on nainen. Luku on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joissa naisia on 26 prosenttia.

“On huomattava, että PK-yrityksissä naisjäsenet on valittu ilman pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusta, joten lukua voidaan pitää varsin hyvänä. Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi on edellyttänyt vuodesta 2010 lähtien, että pörssiyhtiön hallituksessa on molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, pörssiyhtiön on annettava asiasta julkinen selitys”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Mielenkiintoista on myös se, että suuremmissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä naisten osuus on suurempi, peräti 32 prosenttia. Luku on selvästi korkeampi kuin pienten pörssiyhtiöiden vastaava luku, 26 prosenttia, ja toisaalta lähellä suurten pörssiyhtiöiden lukua, joka on 34 prosenttia.

“Hienoa, että myös PK-sektori haluaa hallituksiinsa monipuolisen kokoonpanon, vaikka julkinen huomio ei ole sinne kohdistunut eikä pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi velvoita listaamattomia yhtiöitä. Näin hallituksiin saadaan paras mahdollinen jäsenistö, kun valinnat tehdään sekä miesten että naisten joukosta, eikä perinteiseen malliin vain miesehdokkaista”, Linnainmaa kommentoi tulosta.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin alueella naisia PK -yritysten hallituksen jäsenistä on 22 prosenttia.
50 – 249 henkilöä työllistävien eteläpohjalaisten yrityksien hallituksissa naisia on vain 18 prosenttia, 10-49 henkeä työllistävissä yrityksissä hieman paremmin 22 prosenttia. Pienyrityksissä (1-9 henkeä työllistävät) hallituksissa naisia jopa 23 prosenttia.

”Hallituksen monimuotoisuus parantaa tutkitusti yhtiön toimintakykyä (PwC, 2016) ja meillä on selvästi paljon potentiaalia hyödyntämättä. Yritysten on mahdollista kasvattaa omaa toimintakykyään pohtimalla oman hallituksensa kokoonpanoa. Erityisesti naisilla on reservissä ammattitaitoa ja osaamista yritysten käyttöön tarjottavaksi. Monet yritykset toimivat nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja yhtiön hallituksella saattaa olla vaikeuksia pysyä muutosten perässä.

Useassa yrityksessä on havaittu, että monipuolisesti koottu hallitus auttaa yritystä haasteiden keskellä. Hallituksen tehtävä on sparrata ja haastaa yritysjohtoa päätöksissään ja näkemyksissään. Parhaiten hallitus onnistuu tehtävässään, kun se koostuu eri ikäisistä ja eri sukupuolta olevista sekä erilaisen taustan omaavista asiantuntijoista. Kannustan kaikkia naisia valjastamaan omaan osaamisensa yritysten käyttöön”, kommentoi Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen jäsen, johtava asiantuntija – Annika Puro-Aho

Tiedot perustuvat kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin, johon vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea. PK-hallitusbarometrin muut tulokset ja raportti julkistetaan myöhemmin maaliskuussa 2019. Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri toteutetaan kahden vuoden välein.