Etelä-Pohjanmaan osaaminen kiinnostaa Vietnamissa

Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt yhteistyötä Vietnamin ja erityisesti Hanoin kaupungin kanssa yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö on vuosien varrella saanut monia eri muotoja ja laajentunut useisiin organisaatioihin. Eteläpohjalaiset lujittivat suhteitaan Hanoin kaupunkiin tammikuussa tehdyllä matkalla. Delegaatiossa oli mukana edustajia Etelä-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarista, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta.

Kuvat: Etelä-Pohjanmaan Vietnam-delegaatio.

Vierailun aikana uudistettiin vuonna 2008 allekirjoitettu ensimmäinen yhteistyösopimus Hanoin kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan välillä. Edellisestä poiketen siinä on sovittu myös, että vuosittain neuvotellaan varsinaisista aktiviteeteista sopimuksen toteuttamiseksi.

– Huolimatta alueiden kokoerosta kaupungin ja puolueen edustajat vaikuttavat olevan vilpittömästi yhteistyön syventämisen takana, toteaa vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja.

Vierailun aikana neuvoteltiin erityisesti koulutukseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvän yhteistyön syventämisestä. Kaikilla yhteistyömatkoilla Vietnamin Suomen suurlähetystö on osallistunut – tällä kertaa suurlähettiläs Kari Kahiluodon johdolla – aktiivisesti eri tapahtumiin ja osaltaan merkittävästi edesauttanut yhteistyön syventämistä maittemme välillä.

Työvoimakysymykset vahvasti esillä

Työmarkkinoista vastaavan ministeriön (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs – MOLISA) kanssa keskusteltiin erityisesti työvoiman saatavuuteen liittyvistä asioista. Etelä-Pohjanmaan työvoimatarpeeseen suhtauduttiin myönteisesti, ja Vietnam on halukas lähettämään osaavaa työvoimaa Suomeen.

 – Joistakin työvoimaa vastaanottaneista maista on saatu huonoja kokemuksia vietnamilaisten työntekijöiden kohtelusta. Delegaatiomme korostikin eri keskusteluissaan välitysjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja sitä, että ulkomailta rekrytoitavilla työntekijöillä on maassamme samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisillakin. Molemminpuolinen luottamus Vietnamin ja Suomen välillä antaa kuitenkin hyvät lähtökohdat vietnamilaisen työvoiman rekrytoinneille maahamme, arvioi ylijohtaja Mika Soininen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Asiantuntijat ja koulutusosaaminen kiinnostavat

Koulutuksessa jo aloitettua yhteistyötä halutaan tiivistää ja edelleen kehittää. Koulutuksen ja koulutusosaamisen vientiä on jo toteutettu yhteistyössä maakuntamme muiden toimijoiden kanssa, ja tätä aiotaan entisestään tehostaa.

– Myös työperäisessä maahanmuutossa voidaan toimia kouluttajina, huomauttaa rehtori Reija Lepola Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta.

Kuvat: Etelä-Pohjanmaan Vietnam-delegaatio.
Tässä ollaan vierailulla Hanoin teknillisessä korkeakoulussa. Opiskelija- ja asiantuntijavaihto korostui vierailuilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Osaamisen vientiä on mahdollista toteuttaa myös yhdessä yritysten kanssa muun muassa akasiapuiden hyödyntämiseen liittyvässä hankkeessa sekä ruoan tuotannossa ja ruokaturvallisuudessa.

Opiskelija- ja asiantuntijavaihto korostui vierailuilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa voidaan toteuttaa muun muassa ERASMUS-hankkeiden sekä yhteisten konferenssien kautta. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle on tarvetta monella eri rintamalla, kuten cleantechissä ja jätehuollossa, digitalisaatiossa, vesijärjestelmissä, koulutuksessa ja koulutusviennissä sekä kyberturvallisuudessa.

– Puolet Vietnamin väestöstä on alle 35-vuotiaita, ja ikääntyminen on maassa myös ongelma ”kultaisten vuosien” päättyessä ja ihmisten jäädessä eläkkeelle. Korkeasti koulutettujen työntekijöiden ja huippuosaajien tarve Vietnamissa kasvaa, mikä avaa mahdollisuuksia myös koulutusviennille, sanoo erityisasiantuntija Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Matkailun lisääminen puolin ja toisin

Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamarin sekä Suomen keskuskauppakamarin välillä on syksyllä 2018 allekirjoitettu aiesopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat edistämään Suomen ja Vietnamin välistä yritysyhteistyötä ja kauppaa muun muassa lähettämällä ja vastaanottamalla erilaisia bisnesdelegaatioita sekä järjestämällä maiden väliseen kauppaan liittyviä tilaisuuksia, seminaareja ja tapaamisia yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnusen mukaan Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari vaikuttaa käytännönläheiseltä ja tavoitteelliselta toimijalta, joka haluaa edistää yritysten välisiä suoria kontakteja ja konkreettista käytännön yhteistyötä.

Kuvat: Etelä-Pohjanmaan Vietnam-delegaatio. Asko Peltola, Pertti Kinnunen ja Kai Pöntinen lauloivat kansanlauluja kommunistisen puolueen apulaispääsihteerin madame Ngo Thi Thanh Hangin illallisilla.

 

Suomen ja Vietnamin välillä on paljon mahdollisuuksia myös molemminpuolisen matkailun lisäämiseen. Matkailua Vietnamista Suomeen on toistaiseksi melko vähän, mutta se kasvaa maan vaurastuessa. Turismi Suomesta Vietnamiin on lisääntynyt viime vuosina, koska Vietnam on hintatasoltaan edullinen ja turvallinen maa, ja jossa sitä paitsi käytetään länsimaisia kirjoitusmerkkejä.

Kulttuuriyhteistyötä erityisesti musiikissa on jo tehty paljon Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston ja Hanoi Art Collegen välillä. Kulttuurivierailuja on mahdollista lisätä myös jatkossa. Erityisesti nuorten välille voisi luoda kanssakäymistä esimerkiksi yhteistyökoulujen ja urheiluseurojen kautta.

Hyvä perusluottamus yhteistyön takeena

Vietnam tekee erittäin vahvaa yritysyhteistyötä useiden johtavien aasialaisten talousmahtien, kuten Japanin, Etelä-Korean, Kiinan ja Australian kanssa, ja on onnistunut houkuttelemaan alueelleen runsaasti ulkomaisia investointeja. Esimerkiksi Samsungin Vietnamissa sijaitsevien tehtaiden osuus Vietnamin kokonaisviennistä on noin 25 %.

Maan hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa Vietnam lähivuosina maailman 15 johtavan elintarvikeosaajan joukkoon. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Vietnamin vahva ja monipuolinen alkutuotanto luo sille tiettyjä edellytyksiä, jos osaaminen ja resurssit riittävät elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittämiseen kilpailijamaiden tasolle. Nimenomaan Vietnamin elintarvikealan kehittämisessä avautuu hyviä liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia myös eteläpohjalaisille yrityksille ja muille asiantuntija- ja kehittäjätahoille.

– Jatkotoimenpiteinä meidän tulee selvittää erityisesti niiden eteläpohjalaisten yritysten mielenkiinto Vietnamin markkinoita kohtaan, joiden tuotteille ja osaamiselle siellä näyttäisi olevan selkeää kysyntää. Koulutusyhteistyön ja koulutusviennin näkökulmasta Vietnam nähdään Suomessa yhtenä tärkeimmistä kohdealueista ja maiden välistä yhteistyötä onkin tehty jo vuosia opetusministeriöiden tasolla, lisää maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila.

Kaikkiaan Suomen ja Vietnamin välisen yhteistyön pohjaa on jo luotu monin eri tavoin ja perusluottamus maiden välillä on hyvä. Suhteiden ja yhteistyön kehittämisessä päämääränä on tehdä pitkän aikavälin suunnitelma ja toteuttaa sitä määrätietoisesti. On tärkeää myös hakea uusia tapoja kanssakäymiseen, jotta yhteistyö voi jatkua ja kasvaa nykyistä monipuolisemmaksi. Erityisesti yrityselämää on kytkettävä mukaan hyödyntämään Vietnamin tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisätiedot:

Vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja
puh. 050 347 9845
antti.saartenoja(at)etela-pohjanmaa.fi

Vietnam