Ennakointi estää paniikin

“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on vanha totuus, joka pätee edelleen. Muutoksen aina vain kiihtyvä tahti ja koronan kaltaiset “mustat joutsenet” toki tuovat omat lisävaikeutensa suunnitteluun ja ennakointiin, mutta nopeissakaan muutoksissa ei voida väheksyä etukäteissuunnittelun ja valmistautumisen merkitystä.

Mikä tahansa yritystoiminta on enemmän tai vähemmän epävarmaa ja riskipitoista. Tämän vuoksi yrittäjän ja yritysjohdon keskeisiä tehtäviä on tehdä riittävän laajoja ja säännöllisiä riskikartoituksia ja seurattava muutenkin niin oman toimialansa näkymiä ja kehitystä kuin liiketoimintaympäristöä laajemminkin.

Yksi seurattavista asioista on lainsäädäntö, koskipa se vain omaa toimialaa tai elinkeinoelämää laajemminkin. Olemme täällä kauppakamarissa joutuneet valitettavasti toteamaan, että ihan aina alueemme yritykset eivät ole täysin “hereillä” tulevien muutosten tai uusien vaatimusten osalta. Hyvänä huonona esimerkkinä voidaan mainita vuoden 2018 toukokuussa voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus GDPR. Jo syksyllä 2017 ja kevään 2018 eri tahot järjestivät kiihtyvään tahtiin niin ilmaisia tietoiskuja kuin maksullista koulutustakin asian tiimoilta, mutta kysyntää näille tilaisuuksille ei tuntunut juurikaan olevan. Kunnes asetus oikeasti astui voimaan ja pieni paniikki alkoi levitä. “Mitä tämä tarkoittaa?”, “Ei kai tämä nyt meitä koske?” ja muita vastaavia kommentteja alkoi tulla ja ykskaks tiedotus- ja koulutustilaisuudet alkoivat täyttyä. Toivottavasti asia saatiin kuntoon ja yritykset muistavat myös päivittää GDPR:ään liittyvää osaamistaan ja toimintatapojaan.

Vähän vastaavanlainen tilanne on tällä hetkellä EU:n uuden ns. Whistleblower-direktiivin osalta. Uuden direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoitukset koskevat useita unionin oikeuden aloja.

Sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tulee olla ilmiantokanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. Yksityisellä sektorilla vaatimus koskee yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää. Julkisella sektorilla velvollisuus koskee esimerkiksi valtionhallintoa, alue- ja maakuntahallintoa sekä kuntia. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesällä 2021 ja direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Viisaat yli 50 henkeä työllistävät yritykset alkavat valmistautua asiaan jo nyt.

 

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja

ennakointi, EU, GDPR, lainsäädäntö, Whistleblower