TIETOSUOJA-ASETUS -PERUSTEET JA KÄYTÄNNÖN TOIMET

Aika: 13.6.2018 klo 8:45 - 16:00
Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, B-halli, kokoustila B90, 2. kerros.
Ilmoittaudu viimeistään 6.6.2018
Kouluttaja: Mika Lindberg
Kenelle organisaation avainhenkilöstölle ja henkilötietojen käsittelijöille

Syvennytään käytännön tasolle konkreettisesti!

Nyt on oikea aika alkaa opetella yhteisiä uusia pelisääntöjä ja miettiä, miten tietosuoja voisi auttaa ja toimia yrityksen liiketoiminnan edistäjänä. Kun yritys on hoitanut oman tietosuojansa hyvin, tukee se parhaimmillaan yrityksen liiketoimintaa ja omalta osaltaan vahvistaa kuluttajien luottamusta.

Sopii esimerkiksi organisaation avainhenkilöstölle ja henkilötietojen käsittelijöille valmistautumisvaiheessa.

Kattavassa koulutuksessa pureudutaan tietosuoja-asetuksen perusteisiin ja velvoitteisiin käytännön tasolla. Ymmärretään terminologia ja mitkä ovat asetuksen sisällön ydin sekä mihin sillä pyritään. Käydään läpi miten toteutetaan vaatimukset rekisteröidylle (asiakas, kumppani, uutiskirjeen tilaaja) informoitavista tiedoista ja muista rekisteröidyn oikeudet esimerkkien kautta.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten selvitetään yrityksen käytössä olevat rekisterit ja tehdään niiden riskiarviot?
– Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?
– Mitä ovat yrityksen vastuut ja velvoitteet asetuksen suhteen?

Saat vinkkejä ja neuvoja omaan työkalupakkiin toteuttaaksesionnistuneesti tietosuoja-asetuksen määrittävät määreet yrityksessäsi.

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018.
Uusi säännöstö koskee kaikkia yrityksiä ja toimijoita EU:ssa.

 

Kaikki osallistujat pääsevät harjoittelemaan henkilörekisterien dokumentointia ja opitun avulla voivat työstää oman organisaationsa tietosuoja-asetukseen valmistautumista.

Opitaan tekemällä!

Sisältö

Päivän aikana käydään läpi teoriaa ja tehdään käytännön harjoituksia

 • Terminologia ja asetuksen tavoitteet sekä ydinsisältö
 • Rekisterien kartoittaminen
  • Mitä tietoja tarvitaan ja miten ne kerätään.
 • Rekisteröityjen uudet oikeudet
  • Tietopyynnöt ja muut rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteuttaminen.
  • Rekisteröityjen informoinnin (aikaisemmin rekisteriseloste) toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän uudet velvoitteet
  • Osoitusvelvollisuus, miten näytän toimivani asetuksen vaatimalla tavalla.
  • Riskienarviointi ja työmenetelmä tietosuojariskien arviointiin

Edellisen koulutuksen keskiarvo 5!
Kouluttujan esitystapa 5!
Sisältö 4,9!

”Kouluttajan esitystapa vakuuttava. Käytännön esimerkit auttoivat ymmärtämään kokonaisuuden.”

”Koulutuksessa käytiin tietosuojan käytännöntoteutusta selkeästi läpi. Kurssin jälkeen tietää, miten aloittaa oman yrityksen tietosuoja-asioita.”

 ”Hyvä koulutus, hyvin asiansa tietävä kouluttaja. Saimme oikeasti työkaluja, joilla valmistautua tulevaan lakiin.”

”Plussaa, että opittiin tekemällä ja esimerkki + lomakemalli materiaalin mukana. Muuten olisi voinut käydä niin, että mitään konkreettista ei olisi nyt kädessä ja taas ihmettelisin mistä aloittaisin.”

Hinta

Jäsenhinta 350€/ normaalihinta 525€. Hintoihin lisätään alv.

Hinta sisältää kahvitukset, koulutuksen, koulutusmateriaalit ja lounaan.

Ohjelma

8.45 kahvit suolaasen kera
9.00 koulutus alkaa
11.30 yhteinen lounas
14.00 kahvit makian kans
16.00 koulutus päättyy

Mika Lindberg

Mika Lindberg

Mikalla on vuosien kokemus tietohallinnon sekä tietoturvallisuuden johtamis- ja asiantuntijatehtävistä. Hän on Opsec Oy:n toimitusjohtaja ja tietoturva-asiantuntija. Yritys auttaa kokonaisvaltaisesta IT-toimintojen ylläpidosta tietoturvaratkaisuihin sekä tarjoaa rikostorjunnan tekniset apuvälineet ja ratkaisut.

Peruutusehto

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Koulutuksen toteuttamisen ehtona on riittävä osallistujamäärä.