Monimuotoisen työyhteisön esimiestyön ja sisäisen viestinnän haasteet Seinäjoki

Ilmoittaudu tästä

Aika: 16.11.2021 klo 8:00 - 16:00
Paikka: Seinäjoki, tarkentuu myöhemmin
Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2021
Kenelle esimiehille, päälliköille, johtajille ja HR tehtävissä toimiville

Muistuta ilmoittautumisen päättymisestä Tästä saat kalenterisi muistuttamaan ilmoittautumisesta pari päivää ennen määräaikaa. Huomaa, että ilmoittautumismuistutuksen lisääminen omaan kalenteriin ei toimi ilmoittautumisena meille.

Mikä merkitys on sujuvalla vuorovaikutuksella koko työyhteisön kannalta? Miten saadaan luottamusta rakennettua? Entä miten puretaan nopeasti haastavat vuorovaikutuksen pattitilanteet?

Toimiva työyhteisö on tehokkuudeltaan ja luovuudeltaan yrityksen kultainen avain menestykseen. Toimiva työyhteisö ja hyvä luottamus sitouttaa työntekijöitä sekä houkuttelee muita hakeutumaan tällaiseen työporukkaan mukaan, tuottavuudesta puhumattakaan. Mutta entä jos työyhteisössä kaikki ei ole niin kuin toivoisi olevan tai etätyön ja monipaikkaisen työyhteisön astuessa kuvioihin dynamiikka työpaikalla muuttuu?

Vaikka työlainsäädännön mukaan työhyvinvointi ja turvallisuus ovat työnantajan velvollisuuksia, mutta näihin vaikutetaan parhaiten edistämällä vuorovaikutusta työyhteisössä ennaltaehkäisevästi. Samalla parannetaan tuottavuutta tehokkaasti. Kasvattamalla ymmärrystä ihmisten erilaisuutta kohtaan, vähennetään todennäköisyyttä turhille konflikteille ja väärinkäsityksille. Haastavat kohdat tunnistamalla jokainen pystyy vaikuttamaan tilanteisiin niin, ettei itse edistä konfliktin syntymistä.

Koulutuksen tavoitteena on tuoda keinoja esimiehille, päälliköille, johtajille ja HR tehtävissä toimiville miten turvataan sujuva tiimityöskentely monimuotoisessa työyhteisössä. Päivä antaa konkreettisia näkökulmia yrityksen tiimien vuorovaikutuksen sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka puretaan anonyymisti koulutuspäivänä:

  • Osallistujille sekä mahdollisesti kahdelle osallistuvan organisaation jäsenelle lähetetään ennakkokysely koskien työyhteisön vuorovaikutuksen sujuvuutta ja tuottavuutta.
  • Anonyymit vastaukset kerätään Kauppakamarin toimesta ja Profiant tekee yhteenvedon löydöksistä päivän koulutuksen työskentelyä varten.
  • Anonyymiyden kautta saadaan aitoja ja relevantteja vastauksia osallistujien yritysten ilmapiiriongelmista.
  • Työpajan ideana on pitää tarvelähtöinen ajatus ja työskentelypaja heidän kokemistaan vallitsevista vuorovaikutuksen sujuvuuden ja tuottavuuden ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Tule koulutukseen ja vie työyhteisösi kohti parempaa vuorovaikutuksen sujuvuutta ja tuottavuutta!

Sisältö

Ohjelma

klo 8:15 kahvit suolaisella

Klo 08:30 Työpajan tavoitteet, työskentelytapa, esittäytyminen

Klo 09.00 Alustus

  • Mistä kokonaisuutena on kysymys tuottavassa vuorovaikutuskulttuurissa
  • Ennakkotehtävän löydökset

Klo 10.00 Tauko

Klo 10.15 Tehokas vuorovaikutus – Tuomo Ojala

  • Mistä kysymys, löydökset palautteista, keskustelu, esimerkkejä ratkaisumalleista

Klo 11.45 Lounastauko

Klo 12.30 Haastavat vuorovaikutustilanteet – Leena Saarela

Klo 14.00 Tauko

Klo 14.15 Motivoiva johtaminen – Satu Haveri

Klo 15.30 Yhteenvetokeskustelu

  • Jatkotoimenpiteet, tunnelmat päivästä

klo 16:00 Koulutus päättyy

Hinta

Jäsenetuhinta 420 €
Hinta 590 €

Hinnat sisältävät ohjelmassa mainitut tarjoilut ja koulutusmateriaalit.
Kauppakamarien jäsenorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutuksiin aina edullisimmalla jäsenetuhinnalla.

 

 

 

 

 

Leena Saarela
Yrittäjä, työyhteisösovittelija, sovittelukouluttaja

Leenalla on vankka käytännön kokemus muutostilanteiden johtamisesta, esimiestyöstä ja vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Toimiva vuorovaikutus on näissä kaikissa toimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden edellytys. Valmennuksissani tuon sovittelun metodit vuorovaikutuksen solmukohtien tueksi.

Satu Haveri
Yritystoiminnan- , oman osaamisen -ja motivaation valmentaja

Haveri on toiminut yrittäjänä 11 vuoden ajan ja hänellä on satoja arviointeja koulutusmaailmassa (Ammattiopisto, ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutus). Esimiestyön kokemusta Sarilla on n. 15 vuoden ajalta sekä hän on tehnyt akviitisesti vapaaehtoistyötä vuodesta 2009 lähtien. Asiakaspalvelun ja myynnin parissa Sarilla on kertynyt kokemusta 25 vuoden ajalta sekä rekrytoinneista 8 vuoden ajalta. Yritysvalmentajana kokemusta eri kokoisista yrityksistä.

 

 

 

 

 

 

 

Tuomo Ojala
Senior Headhunter, valmentaja, konsultti

Ojalalla on pitkä kokemus toimihenkilöiden rekrytoinneista ja suorahauista monille eri toimialoille ja eri tehtäviin. Tuomo tekee myös Insights Discovery -persoonallisuusprofilointia ja siihen pohjautuvia valmennuksia sekä Cut-e -kompetenssiarviointeja. Hän on tehnyt pitkään myös muuta kehittämistyötä yritysten johdon, myynnin ja henkilöstöhallinnon parissa.

 

Peruutusehto