Esimiestyön rajat -oikeudet ja velvollisuudet

Aika: 26.10.2018 klo 8:45 - 16:00
Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, B-halli, kokoustila B90, 2. kerros.
Ilmoittaudu viimeistään 19.10.2018
Kouluttaja: Katariina Sorvanto
Kenelle Esimiesasemassa työskentelevälle

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit, että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi tämän koulutuksen jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki.

Koska lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi myös muun muassa organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään tällä kurssilla yhdessä.

Kurssipäivä antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu ja odotettu!

Ennen kurssia osallistujat saavat vapaaehtoisen ja lyhyen ennakkotehtävän, jossa kartoitetaan kurssilaisten ajankohtaisia esimiestyön haasteita. Vastausten perusteella kurssisisältöä pystytään painottamaan mahdollisimman hyvin osallistujien käytännön ongelmien ratkaisutarpeita vastaavaksi.

”Esimiehenä työskenteleminen helpottuu, kun tietää velvollisuuksiensa lisäksi myös oikeutensa.”

”Haastaviin tilanteisiin olisi tärkeää uskaltaa puuttua mahdollisimman varhain. Siten ne eivät välttämättä pääsisi paisumaan suuriksi konflikteiksi. Mutta kuinka tunnistaa oikeat kipupisteet, kun kaikkea ei kuitenkaan ehdi? Tule mukaan, niin saat käytännön vinkkejä!”

Sisältö

Muutos on mahdollisuus

 • Muutosvastarinnasta muutos myötärinnaksi
  o Muutospsykologiaa – kuinka nopeasti voidaan päästä normaalin harmistumisen yli?
  o Esimiehen rooli viestinnässä ja muutoksen jalkauttamisessa
  Erilaiset reaktiot muutostilanteissa
  o Mikä on sallittua ja mikä ei?
  o Vaikutukset työn tuloksiin
  Mikä saa muuttua ja mikä ei?
  o Muutokset työnkuviin – mitä on huomioitava ja miten toimittava?
  o Mikä oikeasti muuttuu ja mikä käytännössä pysyy ennallaan – miksi?
  Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa?

Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
o Esimiehillä on oikeus – ja toisaalta myös velvollisuus – vaatia ryhmäläisiltään
o Psykologisen sopimuksen eli vapaaehtoisen sitoutumisen merkitys
Alisuorittajien motivoiminen
o Mistä on kyse?
o Harjoituksia
Varhainen puuttuminen
o Tarkoitus ja hyödyt
o Samanlaisissa tilanteissa samanlainen toiminta
Palaverit
o Palaverin tarkoitus – mistä se löytyy ja miten siihen päästään?
o Keskitytään käytännössä olennaiseen – eli mihin?
Voisinko itsekin toimia tehokkaammin?

 

Stressinhallinta ja sitkeys
o Miten kehittyä näissä?
o Oman esimerkin vaikutus työyhteisössä
Kehittäisinkö heikkouksiani vai vahvuuksiani?
o Omien tavoitteiden asettaminen
o Miten tunnistan heikkoudet ja vahvuudet?
Mitä voin ja mitä en saa delegoida?
o Voimavarojen ja taitojen laaja hyödyntäminen
o Tehtävät, jotka esimiehen on hoidettava itse

Konfliktit ja loukkaukset

Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
o Roolin mukainen toiminta
o Esimiehen työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
Mihin kannattaa puuttua – ja mihin ei?
o Miksi epätoivottavaan käytökseen on usein tärkeää puuttua?
o Kenellä milloinkin on vastuu toiminnasta?
Tuki omalta esimieheltä
o Mitä esimiehellä on oikeus vaatia omalta esimieheltään?
o Voiko oman esimiehen antamaan tukeen itse vaikuttaa?
Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto

Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
o Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat
o Tuomioistuinratkaisuja

Hinta

Jäsenhinta 350€/hlö +alv24%
Normaalihinta 525€/hlö +alv24%.
Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.
Hinta sisältää kahvitarjoilut, koulutuksen, koulutusmateriaalit ja lounaan.

Peruutusehdot:
Osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Kolmea päivää ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisen voi perua maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Esteen sattuessa ilmoittautuneen henkilön tilalle voi tulla toinen.

Ohjelma

8.45 kahvit suolaasen kans
9.00 koulutus alkaa
11.30 lounas
14.00 kahvit makian kera
16.00 koulutus päättyy

Katariina Sorvanto

Katariina Sorvanto

Katariina on lakimies, joka on tutustunut paitsi työoikeuteen, myös laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä. Hän on innostava ja pidetty, kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Käytännön johtamiskokemusta Katariina on saanut toimiessaan useiden vuosien ajan sekä esimiehenä että eri luottamustoimissa. Teoriaopintoja hän on suorittanut laajasti Hankenilla (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors) pääaineena johtaminen ja organisaatiot. Katariina myös kirjoittaa säännöllisesti työoikeudesta ja johtamisesta Taloustaidon blogiin sekä elinkeinoelämästä Pirkanmaalla työyhteisöjen näkökulmasta Tampereen kauppakamarilehden blogiin.

Peruutusehto

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Koulutuksen toteuttamisen ehtona on riittävä osallistujamäärä.