Esimiestyön rajat -oikeudet ja velvollisuudet | Seinäjoki

Aika: 18.3.2021 klo 8:45 - 16:00
Paikka: Seinäjoki, tarkentuu myöhemmin
Ilmoittaudu viimeistään 10.3.2021
Kouluttaja: Katariina Sorvanto
Kenelle esimiehille kaikilla tasoilla

Muistuta ilmoittautumisen päättymisestä Tästä saat kalenterisi muistuttamaan ilmoittautumisesta pari päivää ennen määräaikaa. Huomaa, että ilmoittautumismuistutuksen lisääminen omaan kalenteriin ei toimi ilmoittautumisena meille.

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi tämän koulutuksen jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki.
Lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi on myös mm. organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin.

Koulutukseen on sisällytetty aikaa ja mahdollisuuksia käsitellä sellaisia arjen haasteita, joita ei ole tapana ratkoa tuomioistuimissa. Merkittävimmät oikeustapaukset ovat kuitenkin edelleen mukana suunnannäyttäjinä.

Koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu!

Koulutuksessa käydään läpi käytännön tilanteita esimerkkien kautta. Ideana on tarjota työkaluja osallistujien ajankohtaisiin pulmiin.

Kenelle
Työoikeuden ja johtamisoppien käytännön soveltamisesta kiinnostuneille. Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti lähiesimiehille, mutta se soveltuu myös kaikille muille työyhteisön ongelmatilanteisiin ratkaisuja hakeville, esimerkiksi HR-asiantuntijoille ja luottamusmiehille. Erilaiset näkökulmat ovat rikkaus, jota hyödynnämme toisiltamme oppien ja ymmärrystä etsien mahdollisimman laajasti niin ryhmä- kuin parikeskusteluissakin. Sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Jokainen saa sisällöstä uusia oivalluksia. Koulutuksessa käsitellään sekä työ- että virkasuhteita. Tästäkin syystä koulutus soveltuu niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin esimiehille.

Kaikki päivän aikana käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

| Esimiehenä työskenteleminen helpottuu, kun tietää velvollisuuksiensa lisäksi myös oikeutensa. |

Etukäteiskysymyksien vastaukset  käsitellään päivän aikana sopivissa asiayhteyksissä. Etukäteiskysymykset muokkaavat kurssia juuri kulloistenkin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavavaksi. Voit laittaa kysymyksen ilmoittautumisen yhteydessä tai lähettää Amanda Peltolalle Etelä-Pohjanmaan kauppakamarille.

Ilmoittaudu 10.3. mennessä
tästä
tai amanda.peltola(at)kauppakamari.fi, p. 040 533 8537
Lisätiedot: palvelupäällikkö Heidi Sikkilä, heidi.sikkila(at)kauppakamari.fi, p. 0400 568 900

Sisältö

Muutos – mainio mahdollisuus

 • Muutosvastarinnasta muutosmyötärinnaksi
  – Muutospsykologiaa – kuinka nopeasti ja miten voidaan päästä eteenpäin?
  – Mitä hyötyä muutoksesta on ja kuinka siitä kannattaa kertoa?
 • Tunteet
  – Merkitys myös faktoina
  – Käyttö voimavarana ja fiksuna suunnannäyttäjänä?
 • Erilaiset reaktiot muutostilanteissa
  – Mikä on sallittua ja mikä ei?
  – Työn hallinnan kokemuksen merkitys
 • Mikä saa muuttua ja mikä ei?
  – Muutokset työnkuviin – mitä on huomioitava ja miten toimittava?
  – Mikä oikeasti muuttuu ja mikä käytännössä pysyy ennallaan – miksi?

Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa?

 • Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
  – Esimiehillä on oikeus – ja toisaalta myös velvollisuus – vaatia ryhmäläisiltään
  – Psykologisen sopimuksen eli vapaaehtoisen sitoutumisen merkitys
 • Alisuorittajien motivoiminen
  – Mistä on kyse?
  – Mitä olet kokeillut – ja mitä vielä voisitte yrittää?
 • Varhainen välittäminen
  – Kuinka hyödynnät mahdollisimman kattavasti käytännössä?
  – Samanlaisissa tilanteissa samanlainen toiminta
 • Käytännön askelmat
  – Lempeimmistä keinoista alkaen
  – Eteneminen vaihe vaiheelta

Konfliktit ja loukkaukset – kuinka hyvä esimies toimii?

 • Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
  – Roolin mukainen toiminta
  – Esimerkkinä esimiehen työnjohtovelvollisuuden jämäkkä käyttö
 • Raamit nyt ja tulevaisuudessa
  – Missä tilanteessa nyt ollaan? Mitä se mahdollistaa?
  – Jatkuvan keskustelun merkitys
 • Mihin kannattaa käytännössä puuttua – ja mihin ei?
  – Kenellä milloinkin on vastuu toiminnasta?
  – Mihin eri työntekijät sitoutuvat?
 • Tuki omalta esimieheltä
  – Mitä esimiehellä on oikeus vaatia omalta esimieheltään?
  – Voiko oman esimiehen antamaan tukeen itse vaikuttaa?

Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto

 • Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
  – Varoituksen merkitys ja käytännön vaikutukset
  – Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat irtisanomismenettelyssä

Palautetta edellisestä koulutuksesta:

osallistujat antoivat yleisarvosanaksi 4,75 ja soveltuvuus omaan työhön f4,6.

”Aivan mahtava koulutus, paljon asiaa ja tietoa. Mukaan sai oppeja mitä soveltaa helposti käytäntöön ja mikä parasta verkostoitumista samojen asioiden kanssa painivien vertaisten kollegoiden kanssa.”

”Erittäin hyvä paketti.”

”Kaikin puolin hyvä koulutus ja keskusteleva ryhmä. Miellyttävä kouluttaja.”

Hinta

jäsenetuhinta 420 €
hinta 590 €

Hintaan lisätään alv 24%. Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Kauppakamarien jäsenorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutuksiin aina edullisimmalla jäsenetuhinnalla.

Ohjelma

8:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit suolaisella
9:00 Tilaisuuden avaus
11:30 Lounas
12:30 Koulutus jatkuu
14:00 tauko
16:00 koulutus päättyy

Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.

Asiantuntijana: lakimies Katariina Sorvanto, KataKoski Oy

Asiantuntijana: lakimies Katariina Sorvanto, KataKoski Oy

Katariina on lakimies, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä. Katariina on innostava ja pidetty, yli kymmenen vuoden esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. KataKoski Oy on alkuvuodesta 2016 perustettu, esimies- ja työyhteisökoulutuksia, työoikeudellista konsultointia sekä erilaisia johtamisratkaisuja tarjoava yritys.

Peruutusehto

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.