Blogikamari

19.11.2020

Keskuskauppakamari: Ilmoituskanava osoittaa yritysvastuuta

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöönsä kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg muistuttaa, että ilmoituskanavan avulla yritykset voivat osoittaa toimivansa vastuullisesti.    Wikberg korostaa, että ilmoituskanavassa kyse on yritysvastuusta ja riskienhallinnasta. Kanava on osa yrityksen eettistä liiketoimintaa ja auttaa tarttumaan väärinkäytökseen hyvissä ajoin. Vastuullisesti toimiva yritys voi saada merkittävää etumatkaa suhteessa kilpailijoihin. ”Ilmoituskanavan avulla yritys … Jatka lukemista: Keskuskauppakamari: Ilmoituskanava osoittaa yritysvastuuta

19.11.2020

Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä – pääradan investoinneille suuri tarve

Päärataryhmän tiedote TIEDOTE 18.11.2020 Päärataryhmän tänään järjestämässä Pääratastudiossa nousi keskustelussa esille erityisesti Suomen liikennepolitiikan tehostaminen. Suomen liikenneinfraan tehdyt rahoituspanostukset eivät nykytasolla ole riittäviä, kun sitä verrataan koko Suomen saavutettavuuden merkitykseen Suomen kansantaloudelle. Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä, jonka vuoksi investoinnit pääradan välityskyvyn parantamiseen ovat vaikuttavia investointeja. Keskustelijat maakuntajohtaja Esa Halme, liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava … Jatka lukemista: Pääradan vaikutusalueella syntyy valtaosa Suomen BKT:stä – pääradan investoinneille suuri tarve

18.11.2020

Keskuskauppakamari: Aasian vapaakauppasopimus poistaa kaupankäynnin esteitä – ”Yrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka”

Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista vastaavan asiantuntijan Jenni Isolan mukaan Aasian vapaakauppasopimus RCEP tiivistää Euroopan ja Aasian maiden keskinäistä talousyhteistyötä ja kiristää kilpailua alueella. Suomalaisyrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka ottaa kaikki hyöty irti maailman suurimmasta vapaakauppasopimuksesta. Parhaimmassa tapauksessa sopimus tulee karsimaan turhia kaupan esteitä ja takaamaan yrityksille tasavertaiset toimintaedellytykset. ”Kaakkois-Aasian alueen nousevat maat, joissa taloudet kasvavat … Jatka lukemista: Keskuskauppakamari: Aasian vapaakauppasopimus poistaa kaupankäynnin esteitä – ”Yrityksillä on nyt tuhannen taalan paikka”

13.11.2020

Epec Oy Vuoden 2020 digitaalinen eteläpohjalaisyritys

Epec Oy palkittiin vuoden 2020 digitaalisena eteläpohjalaisyrityksenä Kauppakamarin ICT-valiokunta on kuutena vuotena peräkkäin valinnut ja palkinnut vuoden digitaalisen eteläpohjalaisyrityksen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokouksessa yleisöltä tulleiden ilmiantojen joukosta. Tarkoituksena on nostaa esille hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät ICT-ratkaisuja / digitalisaatiota omassa toiminnassaan. Vuoden 2020 digitaalisena eteläpohjalaisyrityksenä palkittiin Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokouksessa Isokyrössä 12.11.2020 Epec Oy. Yritys jatkaa kehittymistään vahvana … Jatka lukemista: Epec Oy Vuoden 2020 digitaalinen eteläpohjalaisyritys

11.11.2020

Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksista ovat kärsineet erityisesti pk-yritykset. Kriisi ja sen vaikutukset uhkaavat liiketoimintaa ja johtavat usein toimitusketjujen häiriöihin. Euroopan komissio kerää Enterprise Europe Network -verkoston kanssa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista pk-yritysten toimintaan. Kyselyssä tarkastellaan erityisesti toimitusketjujen häiriöitä ja kartoitetaan keinoja yritysten tukemiseen tällaisten häiriöiden yhteydessä. Kyselyn tarkoituksena on kerätä yrityksiltä ajantasaista tietoa, jonka avulla Euroopan komissio voi … Jatka lukemista: Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

11.11.2020

Advisory Boardin jäsenen vastuusta

Mikä on Advisory Board? Osakeyhtiön hallitus on osakeyhtiölain mukainen toimielin, jonka jäsenet ovat myös vastuussa yhtiön toiminnasta. Vastuu voi huonossa tapauksessa realisoitua vahingonkorvauksena yhtiölle, sen osakkeenomistajalle tai ulkopuoliselle. Sitä vastaan on syytä varautua vastuuvakuutuksella (jonka yhtiö ottaa) ja esimerkiksi startup-yritysten kohdalla yhtiöjärjestykseen otetulla vastuuvapauslausekkeella. Vaihtoehto osakeyhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille voi olla Advisory Boardin kokoaminen. Advisory … Jatka lukemista: Advisory Boardin jäsenen vastuusta

2.11.2020

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus: Monimuotoisuus pörssiyhtiöiden johdossa toteutuu vaihtelevasti

Joka viides pörssiyhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsen on ulkomaalainen, ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Vaikka molempien sukupuolten edustus hallituksessa toteutuu pörssiyhtiöissä hyvin, monimuotoisuutta koskevien periaatteiden raportointi tuottaa yhtiöille vaikeuksia. Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet on ilmaistu usein ympäripyöreästi eikä tavoitteiden toteutumiseen oteta selvää kantaa.   ”Julkinen keskustelu monimuotoisuudesta keskittyy usein naisten osuuteen yhtiöiden hallituksissa ja johdossa. On kuitenkin tärkeää tarkastella monimuotoisuutta myös laajemmin. Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus yhtiön hallituksessa … Jatka lukemista: Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus: Monimuotoisuus pörssiyhtiöiden johdossa toteutuu vaihtelevasti

29.10.2020

Takamatkalta kohti kärkipäätä?

Työn tuottavuus, jalostusarvo, BKT asukasta kohden, vienti absoluuttisina lukuina ja asukasta kohden, yritysten TKI-satsaukset, palkkasumma ja liksat ylipäätään. Kaikki asioita ja mittareita, joilla mitattuna Etelä-Pohjanmaa ei kärkisijoja tavoittele, pikemminkin päinvastoin. Näin on aina ollut ja näin on myös nyt. Vaan täytyykö näin olla myös tulevaisuudessa, siinäpä kysymys. Etelä-Pohjanmaa on monella tapaa yrittäjyyden ykkösmaakunta ja meiltä … Jatka lukemista: Takamatkalta kohti kärkipäätä?

28.10.2020

Valiokuntatyö kiteyttää tunnuslauseemme ”yhdessä yritysten puolesta”

Kauppakamarin jäsenyyden yksi erinomainen vaikuttamiskanava on valiokuntatyöskentely. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on kuusi aktiivista valiokuntaa: elinkeino-, ICT-, innovaatio- ja osaamis-, kauppa- ja palvelu- sekä suupohjan aluevaliokunta ja teollisuusvaliokunta. Valiokunnissamme toimii yli 120 syyskokouksessa valittua luottamushenkilöä. Mitä valiokunnat tekevät? Valiokunta muodostaa laajan verkoston ja rooliimme kauppakamarina kuuluu tuoda erilaisia toimijoita saman pöydän ääreen elinkeinoelämästä, julkisesta sektorista sekä erilaisista … Jatka lukemista: Valiokuntatyö kiteyttää tunnuslauseemme ”yhdessä yritysten puolesta”

21.10.2020

Kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla – koronatilanne ei vähentänyt kiinnostusta kokeeseen

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan järjestämässä kokeessa. AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa, haasteellisessa markkinatilanteessa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa. Kokeeseen osallistuvilta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. … Jatka lukemista: Kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla – koronatilanne ei vähentänyt kiinnostusta kokeeseen