Asiakasraadissa katsottiin tulevaisuuteen

Kiitos raatilaisille! Mukaan saa tulla pyörittelemään, purkamaan ja muotoilemaan kauppakamariamme, tuotteita, palveluita ja jäsenyyttä.

asiakasraati Uppalassa

Teksti: Sanna Joensuu-Salo ja Katja Myyryläinen
Kuva: Pilvi Sormunen, Studio Street

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin historian ensimmäinen asiakasraati kokoontui Uppalan kartanoon 21.2.2017 tavoitteena pohtia jäsenistön nykyisiä ja tulevia tarpeita. Eri toimialojen yritysten näkemykset synnyttivät hyvää keskustelua ja myös uusia ideoita Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toiminnalle.

Yksi teema oli kauppakamarin tuleminen yhä lähemmäs jäsenistöä. Jalkautumista jäsenten keskuuteen kaivattiin vielä enemmän ja passiivisten jäsenten herättelyä täsmäiskuilla. Uutena ideana nousi solutoiminnan käynnistäminen maakunnan eri alueilla, joissa sekä isot että pienemmät yritykset jakaisivat omaa osaamistaan jonkin teeman ympäriltä. Tulevaisuuden trendejä pohdittaessa sosiaalisen pääoman merkitys nousi yhdeksi kaikkia yrityksiä koskettavaksi teemaksi: tämä tarkoittaa verkostoitumisen korostumista tulevaisuudessa vielä enemmän.

Tutkintotavoitteisia koulutuksia toivottiin lisää
Kauppakamarin järjestämä HHJ-tutkinto sai hyvää palautetta. Samankaltaisia tutkintotavoitteisia koulutuksia toivottiin lisää myös muiden teemojen ympärille. Webinaarit koettiin myös hyväksi mahdollisuudeksi tuoda koulutus lähelle jäsenyrityksiä helposti ja vaivattomasti, joskin myös tukea uudenlaisen koulutusteknologian käyttöön tarvitaan yrityksissä.

Asiakasraati alkoi lupaavasti. Päivällisen yhteydessä keskustellessa esiin nousseista hallituksen ja toimiston edustajat totesivat monet toiveista jo mukavasti näyttäytyvän suunnitellussa toiminnassa. Kauppakamarin hallinto tutustuu raadin ajatuksiin omassa palaverissaan. Prosessi elää.

Työskentelyä jatketaan 20.4. klo 17. Uudet raatilaiset ovat tervetulleita osallistumaan asiakasraadin työskentelyyn innostavassa ja innovatiivisessa ilmapiirissä!

Haluatko mukaan raatiin tai onko yrityksesi sopiva kokoontumispaikka?
Mukaan raatiin saa ilmoittautua. Etsimme raadille myös työpaja- ja päivällispaikkaa jäsenistömme keskuudesta seuraavaa kertaa varten. Ota yhteyttä katja.myyrylainen@kauppakamari.fi.

 

asiakasraati, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, jäsenet, jäsenistö, koulutussuunnittelu, seamk