America first – Kolmostie second

1.2.2018

Osallistuin 31.1.2018 Hämeenkyrössä järjestettyyn valtatie 3 -seminaariin, jossa oli läsnä runsas joukko asiantuntijoita mm. Liikennevirastosta ja -ministeriöstä ja kaikkien kolmen maakunnan (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa) liitoista ja ELY-keskuksista, poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä niin valtatien varrella sijaitsevista kunnista ja kaupungeista kuin eduskunnastakin sekä tietä päivittäin käyttävien yritysten edustajia.

Valtatie 3 on kiistatta yksi valtakuntamme pääväylistä ja ehdottomasti tärkein maantieliikenteen väylä Länsi-Suomen alueella. Sen vuoksi olisikin toivottavaa, että seminaarissa vallinnut hyvä ja kehityshakuinen yhteishenki alkaisi tuottaa konkreettisia toimenpiteitä kaikkien kolmen maakunnan toimijoiden tehokkaalla yhteistyöllä. Oppia ja mallia voimme tässä asiassa ottaa Itä-Suomesta, missä 5-tien ympärille on rakennettu vahva ja ilmeisen tuloksekas lobbaus- ja markkinointikoneisto alueen kaikkien maakuntaliittojen, kauppakamareiden, yrittäjäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten voimin. Ilman tarkempia tutkimustuloksiakin uskallan olettaa, että valtatie 3:n kokonaistaloudellinen merkitys ja vaikuttavuus ovat vähintään samaa luokkaa kuin 5-tien, erityisesti, jos tarkasteluun otetaan alueen yritysten yhteenlasketut tuotannon määrät ja arvot, viennin jalostusarvo sekä päivittäiset liikennemäärät niin tavaraliikenteen kuin vaikkapa työmatkapendelöinnin osalta, ja nämä tosiasiat tulisi tuoda esiin yhteisessä lobbauksessamme.

On selvää, että jokaisella maakunnalla on koko joukko muitakin liikenneinfraan liittyviä tavoitteita ja hankkeita kuin valtatie 3. Siitä huolimatta toivon ja vetoan kaikkiin maakuntiin ja niiden toimijoihin sen puolesta, että koko Länsi-Suomen pääväylä, valtatie 3, nostettaisiin yhdessä kaikkien kolmen maakunnan ykköskohteeksi, kun puhutaan liikenneinfran kehittämisestä ja liikenneinvestoinneista. Erästä varsin tunnettua nykyajattelijaa mukaellen: ”America first, Kolmostie second”

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

länsiväylä, valtatie 3, väylät, yhteistyö