Alueiden osaamisen aika

Seinäjoki ja Ilmajoki ovat yhdessä mukana Suomen Itsenäisyyden Juhlarahaston eli SITRAn “Alueiden osaamisen aika” -hankkeessa. Hankkeen aikana yhdeksän suomalaista aluetta hakee laajassa yhteistyössä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan entistä paremmin kehittää yritysten osaamista vastaamaan jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin osaamistarpeisiin. Seinäjoen-Ilmajoen alueella kohteeksi on valittu ennen muuta pk-yritysten digi-valmiudet ja –osaaminen, koska niissä on tunnistettu merkittävää kehittämispotentiaalia ja –tarvetta.

Alueellamme on omat vahvuutensa. Sellaisiksi voidaan ilman muuta lukea vahva yrittäjämäinen asenne ja halu saada asioita tapahtumaan. Lisäksi meillä on hyvät ja toimivat verkostot niin yritysten kuin eri kehittäjätahojenkin välillä. Heikkoutena taas voidaan ihan perustellusti nähdä vaikkapa verraten matala tuottavuus ja jalostusaste, ehkä myös vähänkään vaativamman osaamisen pienehköt resurssit, mikä näkyy esimerkiksi matalina TKI-panostuksina ja tiettyjen ammattilaisten, kuten diplomi-insinöörien vähäisenä määränä alueemme yrityksissä.

Ongelma eli digiosaamisen nostaminen koko laajassa yrityskentässämme selvästi nykyistä paremmalle tasolle on laaja ja monitahoinen. Lisäksi siitä on hieman vaikeaa saada otetta, koska tuo laaja kokonaisuus tarkoittaa eri yrityksissä ja eri toimialoilla hyvinkin erilaisia käytännön asioita. Missä tarvitaan digitaalisen markkinoinnin osaamista, missä automaation, robotiikan ja erilaisten tekoälysovellusten laajaa käyttöönottoa ja niin edelleen. Jostain konkreettisesta olisi lähdettävä liikkeelle ja mieluiten vielä selkein ja mitattavin askelin.

Onneksi tässä hankkeessa lähdetään liikkeelle varsin konkreettisesti ja kokeiluluonteisesti. Tarkoituksena on aluksi koota yhteen pienehköjä yritysryhmiä, jotka lähtevät yhdessä työstämään annettua aihetta sekä jakamaan keskenään omia käytännön kokemuksiaan, niin hyviä kuin huonojakin. Tätä menetelmää on helppo muokata eri aiheisiin ja eri toimialojen tarpeisiin sekä monistaa ja jakaa sapluunaa mitä erilaisimpien yritysryhmien ja toimialojen tarpeisiin. Yritysten väliset keskustelut antavat myös kehittäjätahoille arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat ja aihealueet näyttävät kaipaavan kehittämistä useimmissa yrityksissä, jolloin koulutusta ja valmennusta on helpompi kehittää ja suunnata juuri näihin täsmätarpeisiin. Oppimisen on oltava aiempaa tehokkaampaa ja joustavampaa ja juuri näihin tarpeisiin tällaisella uudentyyppisellä vertaisoppimisella halutaan vastata. Hanke jatkuu koko kesän ja syksyn 2021 ja marraskuussa meidän pitäisi jo pystyä näkemään, voisiko tällainen sapluuna auttaa koko aluettamme nostamaan osaamistaan aivan uudelle tasolle lähivuosien aikana.

 

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja

Alueiden osaamisen aika, SITRA