Algeria asettanut tuonnille uusia määräyksi

12.1.2018

Algeria on asettanut tuonnille uusia määräyksiä, ja yksi näistä on todistus, että tuote on valmistajan kotimaassa vapaasti myytävissä ja kuluttajansuojamääräysten mukainen.
Ohessa englanninkielinen malliesimerkki todistuksesta:
Certificate of Free marketing in the country of origin

Kauppakamarit ovat valmiita vahvistamaan tällaisia yritysten laatimia ja allekirjoittamia todistuksia Algerian vientiä varten ellei olosuhteista muuta ilmene.

Lisätiedot
Heidi Sikkilä
palvelupäällikkö
0400 568 900
heidi.sikkila(a)kauppakamari.fi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Alger

Algerian kauppaministeri on ilmoitti lehdistötilaisuudessa 19.12. Algerian luopuvan tuontilisenssijärjestelmästä vuodelle 2018 (ajoneuvoja lukuun ottamatta).Muutos astui voimaan vuoden alussa. Tuontilisenssijärjestelmää on pidetty byrokraattisena, läpinäkymättömänä ja siksi alttiina korruptiolle, sen on katsottu johtaneen hintojen nousuun ja maahantuojien ansiottomiin monopolivoittoihin sekä tuontituotteiden jatkojalostajien toiminnan alasajoon joillakin sektoreilla, joista sahatavaran Algerian kauppaministeri mainitsi erikseen. Myös vaikutus tuonnin kokonaisarvoon oli toivottua pienempi.

Korvaavina toimina Algeria on ilmoittanut korottavansa joidenkin tuoteryhmien osalta tullimaksuja ja kulutusveroja (taxe intérieure de consommation) kotimaista tuotantoa suojatakseen. Se on myös julkistanut listan 900 tuotteesta, joiden maahantuonti on kokonaan kielletty toistaiseksi, sillä niille löytyy korvaavaa kotimaista tuotantoa. Toimenpiteiden kohteena olevia tuoteryhmiä löytyy varsinkin elintarvikkeista, kulutuselektroniikasta ja rakennusmateriaaleista. Sahatavara ei ole näiden tuotteiden joukossa. Suomelle huomionarvoisia tuontikiellossa olevia tuoteryhmiä ovat mm. puiset pakkaukset ja puiset huonekalut sekä erilaiset hygieniapaperituotteet. Näiden tuotteiden maahantuontikielto saattaa lisätä suomalaisten raaka-aineiden kysyntää, vaikka tavoite on laskea tuonnin kokonaisarvoa.

Algerian keskuspankki on ilmoittanut säädöksessä nro 5/2017, että tuontiyrityksen on haettava ”domiciliation bancaire”, tuonnin ennakkolupa, 30 päivää ennen tuotteiden laivausta ja tuojan on tehtävä pankkiinsa 120 prosentin takaus. Tämän ilmoitetaan koskevan vain tuotteita, jotka ovat tarkoitettu edelleen myytäviksi sellaisinaan ja jotka eivät ole teollisuuden tuotannontekijöitä.  Tämän ei siis pitäisi koskea sahatavaraa. Jos näitä ehtoja kuitenkin vaaditaan sahatavaralta, kuulemme siitä mielellämme.

Lisäksi Algerian kauppaministeriön sivuillaan julkistamassa tiedotteessa kerrotaan, että tuonnin ennakkoluvan hakemukseen on liitettävä todistus, että tuote on valmistajan kotimaassa vapaasti myytävissä ja kuluttajansuojamääräysten mukainen. Valmistajan on itse määritettävä toimivaltainen viranomainen, joka tällaisen todistuksen voi valmistajan kotimaassa antaa.  Mallilomakkeen voi ladata kauppaministeriön sivuilta. On epäselvää, tarvitaanko tällainen myös sahatavaraan. Sahatavaran viejät saanevat tiedon algerialaisilta asiakkailtaan, vaativatko heidän pankkinsa tällaista todistusta liitteeksi hakemukseen.

ulkomaankauppa, vienti