Aktiivinen vai passiivinen?

11.3.2018

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisääminen ja kehittäminen on yksi kauppakamarin tehtävistä yritysten, yksilöiden ja alueen menestyksen edistämiseksi. Tämä aihe nousee esille etenkin nyt, kun monilla aloilla osaavan työvoiman saanti on jo kasvun esteenä.

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö vaatii aktiivisuutta molemmilta osapuolilta ja kauppakamari voi edistää yhteistyötä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, edistämällä verkostoitumista ja avata tarvittaessa uusia ovia molempiin suuntiin.

Yleensä oppilaitokset ovat valmiita yhteistyöhön, kunhan vaan potentiaalisia yrityksiä löytyy. Oppilaitokset tekevät mielellään yritysten kanssa erilaisia kehittämisprojekteja niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin voimin, tarjoavat harjoittelijoita ja lopputyöntekijöitä, järjestävät mielenkiintoisia seminaareja ja muita tapahtumia. Yritysten olisi hyödynnettävä näitä nykyistä enemmän, koska kysymys on kaikkien yhteisen tulevaisuuden menestyksen varmistamisesta.

Suorat kontaktit oppilaitosten ja yritysten välillä ovat aina hyviä. Näitä on synnytetty mm. kauppakamarin ICT-valiokunnan vierailuilla Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin. Niiden aikana on yritysten ja oppilaitosten henkilöt ovat saaneet tavata toisiaan, opettajat ovat kuulleet yritysten tulevaisuuden haasteista ja yritykset oppilaitosten opetuksesta ja uudistuksista. Molemmissa paikoissa on järjestetty myös opiskelijoille suunnattu rekrytointitapahtuma, jossa yritykset ovat esitelleet millaista osaamista heillä tarvitaan ja millaisia paikkoja heillä on avoinna.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on yksi SeAMK:n avainkumppaneista ja juuri tällä hetkellä olemme mukana innovaatioviikolla, jossa suuri joukko opiskelijoita pohtii yritysten tulevaisuudessa tarvitsemia palveluita. Näiden perusteella voidaan suunnitella sitten uusia palveluita, uudenlaista viestintää ja tukea niin kauppakamarille kuin muillekin yritysorganisaatioille. Kannattaa siis olla aktiivinen puolin ja toisin ja hyödyntää niin lähellä kuin kauempanakin olevaa apua, jota oppilaitokset yrityselämälle tarjoavat.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin johtaja
Tomi Kohtanen
johtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin

 

oppilaitosyhteistyö, yritykset