Kuukausi: helmikuu 2020

28.2.2020

Työ-, veto- ja pitovoimaa

Kun on kerran lähtenyt itsensä toistamisen tielle, niin paluuta ei taida olla. Tämä ei ole ensimmäinen, eikä varmaan viimeinen kerta, kun kirjoitan työvoiman saatavuudesta, koska asia muuttuu koko ajan ajankohtaisemmaksi. Työllisyysluvut ovat viime aikoina parantuneet, mutta samalla työvoimapula on myös kasvanut ja levinnyt yhä useammille toimialoille. Monet alueemme kunnat ovat ryhtyneet aloitteellisiksi niin työllisyyden parantamisessa … Jatka lukemista: Työ-, veto- ja pitovoimaa

27.2.2020

Työharjoittelu avaa uusia ovia – esittelyssä kauppakamarin työharjoittelija Pilvi Ridanpää

Olen Pilvi Ridanpää, 43-vuotias lapualainen. Opiskelen työn ohessa tradenomiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa nyt kolmatta vuotta. Opinnot ovat edenneet loppuvaiheeseen, joihin kuuluu myös 5 kuukautta kestävä työharjoittelu. Miettiessäni harjoittelupaikkoja, nousi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari nopeasti suosikiksi sen monipuolisten työtehtävien vuoksi. Ja täällä sitä nyt ollaan, ottamassa tuntumaa kauppakamarin vaihteleviin työpäiviin. Työskentelen Lapuan kaupungilla ruokapalveluissa, joten uuden tutkinnon myötä myös … Jatka lukemista: Työharjoittelu avaa uusia ovia – esittelyssä kauppakamarin työharjoittelija Pilvi Ridanpää

26.2.2020

Vientiasiakirjat -palvelu uudistuu

Kauppakamareiden e-vientiasiakirjat.fi-palvelu on ollut suomalaisten vientiyritysten käytössä vuodesta 2012. Vuonna 2019 myönnetyistä alkuperätodistuksista 97 prosenttia haettiin tämän palvelun kautta. Syksyllä 2019 tehdyn asiakaskyselyn mukaan yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun. Kauppakamarit ovat käynnistäneet vuonna 2019 palvelun kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa asiakirjojen hakuprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta. Ensimmäiset pilottiasiakkaat ovat saaneet tutustua palveluun ja käyttää sitä … Jatka lukemista: Vientiasiakirjat -palvelu uudistuu

24.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Kauppakamareiden kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia käyttää oppisopimuskoulutusta olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisen välineenä. Mikroyrityksiä tarkasteltaessa vastaava luku on noin 24 prosenttia ja suuryritysten kohdalla lähes 70 prosenttia. Oppisopimuskoulutusta käytetään yrityksissä varsin laajasti olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisen välineenä. Käyttö lisääntyy selvästi henkilöstömäärällä mitatun yrityskoon kasvaessa. Tulos ei ole yllättävä, mutta viestii oppisopimuskoulutuksen hyvistä … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

18.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Puolet yrityksistä toivoo koulutusseteleitä työikäisille 

Jopa puolet kauppakamareiden kyselyyn vastanneista toivoo, että valtio tarjoaisi jokaiselle työikäiselle vuosittaisen koulutussetelin, jolla mahdollistetaan jatkuvan oppimisen palveluiden hankkiminen yritysten ja yksilöiden tarpeen mukaan. Malliin suhtautui epäilevästi alle kolmasosa. Tieto käy ilmi kauppakamareiden kyselystä, johon vastasi yli 1300 yritysten edustajaa ympäri Suomen.      Kyselystä kävi ilmi, että yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että yritykset käyttävät jo nyt riittävästi resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Vain noin 20 prosenttia vastanneista olisi valmis kattamaan nykyistä suuremman osan kustannuksista.     … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Puolet yrityksistä toivoo koulutusseteleitä työikäisille 

13.2.2020

Eroamisikä ja eläkeikä työsuhteessa

Työntekijän työsuhde päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, elleivät työnantaja ja työntekijä erikseen sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisiästä säädetään työsopimuslaissa. Eroamisikä on 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä. Halutessaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen jatkamisesta eroamisiästä … Jatka lukemista: Eroamisikä ja eläkeikä työsuhteessa

13.2.2020

Toimitusvarastojärjestely (call off -varasto)

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Tavaroiden siirto toisesta EU-maasta Suomessa sijaitsevaan varastoon täällä harjoitettavaa liiketoimintaa varten on liikeomaisuuden siirtona verotettava yhteisöhankinta. Vastavuoroisesti samat säännöt koskevat myös tilanteita, joissa suomalainen elinkeinonharjoittaja siirtää liikeomaisuutta toiseen EU-maahan sijoitettuun varastoon. Yksinkertaistetussa menettelyssä käytettävällä toimitusvarastolla (ns. call off -varasto) tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä siirtää tavaroita … Jatka lukemista: Toimitusvarastojärjestely (call off -varasto)

12.2.2020

Yritys, lähde mukaan ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen!

MITÄ kiertotalous ja ekoinnovointi ovat? Kiertotalous rinnastetaan usein sanaan ’kierrätys’. Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin. Se on hyvin moniulotteinen ilmiö, jota parhaiten kuvaa ’resurssitehokkuus’. Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvoa pyritään ylläpitämään järjestelmässä niin pitkään kuin mahdollista. Resurssitehokkuuden mahdollistavista toimenpiteistä syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä olemassa oleville, että uusille yrityksille. Kiertotalous vähentää materiaalin lisäksi energian, veden … Jatka lukemista: Yritys, lähde mukaan ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen!

12.2.2020

Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen yrityksiä

Osaajapulan hiipumisesta ei ole havaittavissa merkkejä. Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapula kurittaa yrityksiä sekä haittaa niiden kasvua ja kehitystä. Koulutusmäärien lisääminen on tarpeellinen, mutta hidas keino tilanteen ratkaisemiseksi. Nopeampi ratkaisu on lisätä työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi. Lähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa … Jatka lukemista: Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen yrityksiä