Vuosi: 2019

13.11.2019

Joustotyöaika ja siitä sopiminen

Uuden työaikalain (voimaan 1.1.2020) 13 §:ssä säädetään joustotyöajasta, joka on uusi säännöllisen työajan järjestämistapa. Joustotyöaikaa noudatettaessa työnantaja määrittää työtehtävät ja tavoitteet, mutta työntekijä päättää pääosin itsenäisesti työn suorittamisen ajan ja paikan. Joustotyöajan soveltamisala Joustotyöajassa vähintään 50 % työajasta tulee olla sellaista, jonka ajankohdan ja työntekopaikan työntekijä voi itse määrätä. Joustotyöaika soveltuu sellaisiin työtehtäviin, joita ei … Jatka lukemista: Joustotyöaika ja siitä sopiminen

13.11.2019

Hallituksen jäsen, tunnetko vastuusi, kun yrityksen oma pääoma on menetetty?

Hallituksella on yleinen velvollisuus seurata yhtiön taloudellista asemaa. Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Oman pääoman ollessa miinusmerkkinen ovat yrityksen velat suuremmat kuin varat. Jos negatiivista omaa pääomaa ei ole rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen, on hallituksen jäsen yleensä henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen velkojille. Velkojille syntyy tyypillisesti … Jatka lukemista: Hallituksen jäsen, tunnetko vastuusi, kun yrityksen oma pääoma on menetetty?

13.11.2019

Eurooppalainen yritystukiverkosto Enterprise Europe Network kokoontui Helsingissä

Vain aniharva pk-yrittäjä pääsee uransa aikana puhumaan Finlandia-talon pääsaliin ja kaiken kukkuraksi maailman suurimman yritystukiverkoston asiantuntijoille ja johtajille. Viime viikolla tuo tilaisuus tarjoutui biomassojen laadunvalvontaan erikoistuneelle Prometecille, älykkäitä ympäristöjä luovalle OiOi:lle sekä muovipakkauksille puupohjaisia vaihtoehtoja kehittävälle Sulapacille. Kaikki kolme kiipesivät vuorollaan lavalle esittelemään sinivalkoista ympäristö- ja teknologiaosaamista Enterprise Europe Networkin (EEN) vuosikonferenssin avajaisissa. Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen … Jatka lukemista: Eurooppalainen yritystukiverkosto Enterprise Europe Network kokoontui Helsingissä

13.11.2019

Tietoisuuden puute IPR-oikeuksista on suuri haaste pk-yrityksissä

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tekemän selvityksen mukaan suurin este aineettoman omaisuuden oikeuksien (IPR) rekisteröinnille pk-sektorin yrityksissä on tiedon puute siitä, mitä henkinen omaisuus on ja mitä etua siitä voi olla liiketoiminnalle. Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri painottaa, että tiedossa oleva ongelma on otettava vakavasti myös Suomen tulevan IPR-strategian valmistelussa. Strategian laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon … Jatka lukemista: Tietoisuuden puute IPR-oikeuksista on suuri haaste pk-yrityksissä

8.11.2019

Kauppakamarit: Hallituksen esitys sähköautojen latauspisteistä on ylimitoitettu 

Kauppakamareiden mielestä Suomen hallituksen esitys sähköautojen latauspisteiden määrästä on ylimitoitettu ja pahimmillaan niihin käytettävät taloudelliset investoinnit vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä.   ”Direktiivi sähköautojen latausinfrasta on saanut Suomessa korean kansallisen kuorrutuksen, kun sitä ollaan tuomassa lainsäädäntöön. Ei ole kohtuullista, että yhdessä jäsenvaltiossa asetetaan huomattavasti korkeammat velvoitteet kuin muualla Euroopassa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. Hallituksen esityksen mukaan muihin … Jatka lukemista: Kauppakamarit: Hallituksen esitys sähköautojen latauspisteistä on ylimitoitettu 

1.11.2019

Arvioi riskit oikein ja menesty kehittyvillä markkinoilla

Kehittyvät markkinat tarjoavat useita liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Uusia tuotteita ja palveluita tarvitaan väestön tulotason noustessa ja yhteiskunnan kehittyessä. Yritysten on hyvä arvioida markkinoiden mahdollisuudet ja riskit mahdollisimman tarkasti menestyäkseen kehittyvillä markkinoilla.                   Kehittyvillä markkinoilla tarkoitetaan maita, joissa keskimääräiset tulot asukasta kohden ovat alhaisempia kuin kehittyneissä maissa. Talous … Jatka lukemista: Arvioi riskit oikein ja menesty kehittyvillä markkinoilla

1.11.2019

Kauppakamari: Työvoimapula ja talousnäkymien epävarmuus riivaa suomalaisyrityksiä

Kauppakamareiden kyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta yrityksestä ilmoittaa, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa. Samassa kyselyssä yli puolet yrityksistä ilmoittaa, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää vuonna 2020. Noin 70% yrityksistä talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisi investoinnit kasvuun tulevana vuonna. ”Työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus on poikkeuksellisen suuri. Tämä kielii Suomen kansantalouden … Jatka lukemista: Kauppakamari: Työvoimapula ja talousnäkymien epävarmuus riivaa suomalaisyrityksiä

1.11.2019

Happy Days are here again?

Vajaan kahden kuukauden jälkeen olemme taas iloisella 20-luvulla! Viime vuosisadan puolelta 20-luku muistetaan ilon, optimismin, jazzin ja charlestonin vuosikymmenenä. Katsotaanpa, mitä Wikipedia asiasta sanoo: ”Vuosikymmenen teemoja olivat kulttuuria leimaava iloisuus ja vallattomuus. Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen pako todellisuudesta oli tarpeen, ja siihen tarjosi apuaan Hollywoodin elokuvateollisuus. Kirjallisuus, musiikki ja elokuvat tarjosivat vaihtoehtoisen maailman korostaen epäsovinnaisuutta ja vastakkaisuutta 1800-luvun lopun arvoille. Suomalaisten mielissä … Jatka lukemista: Happy Days are here again?

1.11.2019

Kauppakamari: Neljäsosa yrityksistä uskoo Brexitin vaikuttavan liiketoimintaan

Kauppakamareiden viimeisimmän kyselyn mukaan jopa 26,5 prosenttia suomalaisyrityksistä ilmoittaa Britannian mahdollisen EU-eron vaikuttavan suoraan niiden liiketoimintaan. Vastaavasti 48,4 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, ettei Brexitillä ole vaikutusta niiden toimintaan. Peräti 25,1 prosenttia yrityksistä ei kuitenkaan vielä osaa sanoa, vaikuttaako Brexit niiden liiketoimintaan. Keskuskauppakamari onkin huolestunut epävarmojen yritysten näin suuresta määrästä.              ”Brexit-vaikutusten suhteen epävarmojen … Jatka lukemista: Kauppakamari: Neljäsosa yrityksistä uskoo Brexitin vaikuttavan liiketoimintaan

30.10.2019

Osallistu Suomen suurimpaan kökkään – EP-Liitto on julistanut ideatalkoot alkaneiksi!

Etelä-Pohjanmaan liitto kysyy alueen asukkailta ideoita alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi! Lähde siis mukaan Suomen suurimpaan kökkään, jossa palkintona on jaossa 5 000e! Kilpailuun voit osallistua maakuntaliiton sivuilla osoitteessa: www.epliitto.fi/ideakokka   Kilpailuaika on 30.10.–31.11.2019. Tuomaristoon kuuluvat Juha Alarinta (tutkimusjohtaja, Seinäjoen yliopistokeskus) Mette-Mirella Foudila (kuntien nuorisovaltuustojen edustaja), Kati Pasto (yrittäjä), Antti Saartenoja (vs. maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto), Aino-Maija Siren (aluejohtaja, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry) ja Teppo Ylitalo (tutkija, Helsingin yliopisto).