Vuosi: 2019

23.5.2019

Suomi tarvitsee lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa

Suomea piinaa osaavan työvoiman pula, joka on osittain seurausta hyvästä suhdanteesta ja siitä johtuvasta kysynnästä. Toisaalta ongelma on myös rakenteellinen – Suomessa väestö vanhenee voimakkaasti. Seuraavan 20 vuoden aikana työikäisen väestön määrä vähenee noin 70 000 ja vanhusväestön määrä kasvaa liki 300 000 hengellä.   Suomi ei kuitenkaan ole ainoa maa korkeasuhdanteessa, vaan suhdannesykli on globaali. Suomi … Jatka lukemista: Suomi tarvitsee lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa

22.5.2019

Läpi Harmaan Kiven -yrittäjäpalkinto Hotelli-Ravintola Almalle

Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamarin ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin yhdessä jakamaa Läpi Harmaan Kiven -yrittäjäpalkintoa on myönnetty vuodesta 1976 alkaen. Palkinnolla halutaan nostaa esille eteläpohjalaisia menestyneitä yrityksiä, jotka ovat omalla tavallaan raivanneet tiensä ”läpi harmaan kiven”. Palkintoraati koostui Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin edustajista. Vuoden 2019 palkinnon saaja on Hotelli-Ravintola Alma Seinäjoelta. Tuomariston perusteluissa pantiin merkille … Jatka lukemista: Läpi Harmaan Kiven -yrittäjäpalkinto Hotelli-Ravintola Almalle

21.5.2019

HHJ-tutkinnon syksyn 2019 ja kevään 2020 aikataulut

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry:n järjestävät yhteistyössä HHJ-tutkinnon kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssitodistuksen saanut. HHJ-kurssi pitää olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan … Jatka lukemista: HHJ-tutkinnon syksyn 2019 ja kevään 2020 aikataulut

20.5.2019

Viesti ja johdat – näin onnistut!

Kun tiedostaa, kuinka kriittisen tärkeää viestintä muutosjohtamisen työkaluna on, on myös helppo ymmärtää, ettei sen tekemättä jättämistä voi enää perustella ajan puutteella. Viestintää kun on kaikki organisaatiossa tapahtuva yhteistyö – ei vain yksisuuntainen ja staattinen asioista tiedottaminen. Väitänkin, että viimeistään nyt on aika ajatella viestintä ihan uudella tavalla ja ottaa se kiinteäksi osaksi jokaisen johtajan … Jatka lukemista: Viesti ja johdat – näin onnistut!

10.5.2019

Vain 150 km!

Tulevana kesänä koko entisen Vaasan läänin teiden päällysteitä uusitaan ainoastaan 150 kilometrin matkalla. Enempään ei ole määrärahoja luvattu. Määrä on ennätyksellisen pieni, viimeksi näin vähän on tehty joskus 60-luvulla. Aiempina kolmena vuotena valtion budjettiin tehtiin koko Suomea koskeva 300 miljoonan euron vuotuinen lisäys, josta Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen osuus oli kymmenisen prosenttia. Näillä määrärahoilla saatiin silminnähtäviä parannuksia … Jatka lukemista: Vain 150 km!

10.5.2019

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun voittajaksi valittiin ilmajokelainen Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy. Kunniamaininnan sai kuortanelainen Oikiat Design Oy. Tuomariston puheenjohtaja Pertti Kinnunen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarista kertoi voittajavalinnan olleen haasteellista.  ”Loistavien, kasvupotentiltaan suurien yritysten laittaminen paremmuusjärjestykseen oli tuomaristolle haasteellista ja potentiaalisia jatkoon menijöitä olisi ollut useita. Toivottavasti näemme 100 finalistiyrityksen joukossa myös muita, sillä taso Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulla oli tänä vuonna kova.” Tuomaristo koki, että voittaja, Ilmajoen … Jatka lukemista: Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy

10.5.2019

Lapua-ketjuilla kaikkien aikojen paras vuosi

Pohjoismaiden johtava kuljetinketjujen valmistaja Lapua-ketjut Oy on tehnyt vuonna 2018 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Reilu seitsemänkymmentä vuotta toimineen yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 7,96 miljoonaa euroa.   – Liikevaihtomme on kasvanut joka vuosi vuodesta 2009 lähtien, lukuun ottamatta vuotta 2017. Vuoden 2018 liikevaihto oli siis jälleen kaikkien aikojen ennätys. Vaikka taloussuhdanteet ovat yleisesti tasoittuneet ja … Jatka lukemista: Lapua-ketjuilla kaikkien aikojen paras vuosi

8.5.2019

Väyläverkon merkittävimpien ongelmakohtien kartoitus

Väylänpidon tavoitteena on mahdollistaa Suomen hyvinvointi, kilpailukyky ja kestävä kasvu. Väylä ja ELY-keskukset keräävät elinkeinoelämältä tietoa väyläverkon merkittävimmistä korjaus- ja parannuskohteista karttakyselyllä. Kyselyllä halutaan tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta. Pyydämme vastauksianne pe 24.5. mennessä. TÄSTÄ KYSELYYN: suomeksi; på svenska Muutama huomio kyselystä: Kyselyssä pyydetään merkitsemään kohde kartalle. Huomatkaa, … Jatka lukemista: Väyläverkon merkittävimpien ongelmakohtien kartoitus

26.4.2019

Kasvua ja työllisyyttä ei pidä tuhota veronkorotuksilla

Keskuskauppakamarin talous- ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell muistuttaa talouskasvua tukevien päätösten tärkeydestä hallitusneuvottelujen alla. ”Hyvinvointipalvelujen ylläpito edellyttää väestön ikääntyessä yhä vahvempaa julkista taloutta. Julkisen talouden kivijalan muodostaa yritystoiminnan synnyttämät verotulot”, Kemell sanoo. Kemell on huolissaan yritysten kilpailukyvyn säilymisestä tulevalla hallituskaudella. Maailmantalouden kasvun hidastuessa kotimaisten päätösten merkitys korostuu entisestään. ”Talouskasvua uhkaavia veronkiristyksiä oli useamman puolueen … Jatka lukemista: Kasvua ja työllisyyttä ei pidä tuhota veronkorotuksilla